ဆက်သွယ်ရန်

Internet Wallet Myanmar Limited

အမှတ် (၂၆၅)၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်၊ မြန်မာ။

ဖုန်းခေါ်ရန်

 • +၉၅-၁-၃၇၇၈၈၈
  +၉၅-၉-၉၆၉၆၀၀၀၀၀

ဖတ်စ်

 • +၉၅-၁-၃၇၈၅၆၆
 • စာတိုက်သတ္တာအမှတ်- ၁၁၁၈၂

စာတိုပေးပို့ရန်

 • +၉၅-၉-၄၅၄၉၉၄၄၀၄

VIBER / WhatsApp

 • ဖုန်းနံပါတ်:
  + ၉၅-၉-၄၅၄၉၉၄၄၀၄

အီးမေးလ်

  အချက်အလက်များ ဖြည့်ပါ