ဆက်သွယ်ရန်

Internet Wallet Myanmar Limited

အမှတ် (၂၆၅)၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်၊ မြန်မာ။

ဖုန်းခေါ်ရန်

  •   +၉၅-၉-၉၆၉၆၀၀၀၀၀

ဖတ်စ်

  • +၉၅-၁-၃၇၈၅၆၆
    စာတိုက်သတ္တာအမှတ်- ၁၁၁၈၂

စာတိုပေးပို့ရန်

  • +၉၅-၉-၄၅၄၉၉၄၄၀၄

VIBER / WhatsApp

  • ဖုန်းနံပါတ်:
    + ၉၅-၉-၄၅၄၉၉၄၄၀၄

အီးမေးလ်

    အချက်အလက်များ ဖြည့်ပါ