ေမးခြန္းေမးေျဖမ်ား

OK $ ဆိုတာ ဘာလဲ ?

OK $ ဆိုသည္မွာ မိုဘိုင္းဖုန္းျဖင့္ ၂၄ နာရီ ၇ ရက္ပတ္လုံး တိက်မွန္ကန္ လၽွင္ျမန္ စိတ္ခ်စြာျဖင့္ အလြယ္တကူ ေငြေပး၊ ေငြေခ်မႈ ျပဳလုပ္နိုင္ေသာ ဖုန္းျဖင့္ ေငြပို႔စနစ္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ေငြေပးေခ်ပါက က်သင့္ေငြ ေဘာင္ခ်ာမ်ား ၊ ေစ်းေလ်ာ့ေငြ ကူပြန္ကဒ္မ်ားႏွင့္ ေငြေပးေခ်မႈဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းပံုမ်ားကို သင့္ဖုန္းထဲတြင္ အလိုအေလ်ာက္ သိမ္းဆညး္ေပးသည့္အတြက္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစပါသည္။ အသံုးျပဳပံု အေသးစိတ္မ်ားကို သိရွိလိုပါက www.okdollar.com ထဲသို ့၀င္ေရာက္ၾကည့္ရွုႏိုင္ပါသည္။

OK $ အေကာင့္ဘယ္လိုဖြင့္ရမလဲ ?

OK $ အသံုးျပဳရန္အတြက္ OK $ Application မ်ားကိုေအာက္ပါေနရာမ်ားတြင္ ေဒါင္းလုတ္လုပ္ႏိုင္ပါသည္။

 • Apple app store
 • Google play store
 • Jas Market
 • One mobile market
 • OK $ agent

ေဒါင္းလုတ္လုပ္ၿပီးပါက အေကာင့္ဖြင့္မည့္ဖုန္းနံပါတ္ကိုရိုက္ထည့္ပါ။ မျဖစ္မေနထည့္ရမည့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကိုျဖည့္စြက္ၿပီး OK $ အေကာင့္ဖြင့္ႏိုင္ပါသည္။

OK $ အေကာင့္ဆိုတာ ဘာလဲ ?

OK $ ဆိုသည္မွာ မိုဘိုင္းဖုန္းျဖင့္ အေကာင့္ဖြင့္ၿပီး အလြယ္တကူလ်င္ျမန္စြာ ေငြေပးေခ်မႈျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ အြန္လိုင္ေငြေပးေခ်မႈတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

OK $ အေကာင့္ထဲသို ့ေငြဘယ္လိုထည့္ရမလဲ ?

OK $ သည္ ေငြထည့္ ၊ ေငြထုတ္ရန္ လြယ္ကူဆံုးလုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္ပါေနရာမ်ားတြင္ေငြထည့္ႏိုင္ပါသည္။

 • OK $ အသံုးျပဳသူမ်ား
 • OK $ ေအးဂ်င့္မ်ား
 • ကုန္သည္မ်ား
 • ဘဏ္မ်ား

OK $ အေကာင့္ဖြင့္ရန္အတြက္ ဘဏ္အေကာင့္ဖြင့္ရန္လိုအပ္ပါသလာား ?

OK $ အေကာင့္ဖြင့္ရန္အတြက္ ဘဏ္အေကာင့္ဖြင့္ရန္မလိုအပ္ပါ။ ဘဏ္မွတဆင့္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမဟုတ္ပဲ OK $ Application ကိုအသံုးျပဳ၍ အြန္လိုင္းေငြေပး၊ ေငြေခ်လုပ္ေဆာင္ရန္ရည္ရြယ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

OK $ ၀န္ေဆာင္မႈကို ဘာေၾကာင့္အသံုးျပဴရန္ လိုအပ္ပါသလဲ ?

ဖုန္းဆင္းကဒ္ /ဖုန္းနံပါတ္ သည္ သင့္ OK $ အေကာင့္အတြက္ အဓိက ေသာ့ခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္တို႔မွ ဝန္ေဆာင္မႈ ရရွိပါသည္။

 • => မိုဘုိင္း အပလီေကးရွင္း (အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္ရန္လိုအပ္ပါသည္)
 • => မိုဘုိင္း ဘေရာက္ဇာ (အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္ရန္လိုအပ္ပါသည္)
 • => ဝက္ဘ္ေပၚတယ္ (အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္ရန္လိုအပ္ပါသည္)
 • => SMS စာတို (အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္ မလိုပါ။)
OK $ အေကာင့္မွတ္ပံုတင္မထားေသာသူကို ေငြေပးပို႔၍ ရႏုိင္မလား?

သင္ေပးပို႔၍ မရႏိုင္ပါ။ OK $ အေကာင့္မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ဖုန္းအခ်င္းခ်င္းသာ ေပးပို႔၍ ရႏုိင္ပါသည္။ OK $ အေကာင့္မွတ္ပံုတင္ၿပီးသည့္ေနာက္ ေငြပမာဏ ေပးပို႔ႏုိင္ပါသည္။ OK $ အေကာင့္ကို ၆လအတြင္း အသံုးမျပဳပါက သင့္ဖုန္း OK $ ထဲရွိ ေငြပမာဏလက္က်န္ေငြမ်ား ဆံုးရႈံးသြားပါလိမ့္မည္။

OK $ အေကာင့္ထဲတြင္ ေငြပမာဏ ဘယ္ေလာက္ထိ အနည္းဆံုး သိမ္းဆည္းႏုိင္ပါသလဲ ?

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအရ OK $ အေကာင့္တြင္ ေငြပမာဏ ကန္႔သတ္ခ်က္မရွိ သိမ္းဆည္ႏုိင္ပါသည္။

OK $ အေကာင့္ဖြင့္ထားေသာ ဖုန္းနံပါတ္ အခိုးခံရလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားလွ်င္ သင္ဘာေတြဆက္လုပ္ရမလဲ ?

သင့္ OK $ အေကာင့္ကို အလႊဲသံုးစားလုပ္လွ်င္ ျဖစ္ေစ အေကာင့္ပိတ္သြားလွ်င္ပင္ ျဖစ္ေစ OK $ call center (+95 930000066, +95 9450144455, +95 1377888) ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။ www.okdollar.com ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကို ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။ သင့္မိုဘုိင္းဖုန္းနံပါတ္ ႏွင့္ လွ်ဳိ႕ဝွက္နံပါတ္ ရိုက္ထည့္ျခင္းျဖင့္ သင့္အေကာင့္ပိတ္ထားပါသည္။

အေကာင့္ဘယ္လုိဝင္ရမလဲ ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ဆိုတာ ဘာလဲ ?

OK $ အပလီေကးရွင္းကို ဖြင့္ပါ။ အေကာင့္ထဲဝင္ၿပီး သင့္မိုဘုိင္းဖုန္းႏွင့္ လွ်ဳိ႕ဝွက္နံပါတ္ကို ရိုက္ထည့္လွ်င္ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား ေပၚေပါက္လာလိမ့္မည္။

 • ေငြေပး / ေငြလႊဲ : မည္သူမဆို အခ်ိန္မေရြး ေနရာမေရြး လွ်င္ျမန္စြာ ေငြလႊဲေျပာင္းႏုိင္သည္။
 • နံပါတ္မေပၚေငြေပး : ဘက္စ္ကား၊ ရထား၊ သေဘၤာ၊ ေစ်းဆိုင္ စေသာ ေငြေပးေခ်မႈ အတြက္ သင့္ဖုန္းနံပါတ္ကို ထုတ္ေဖာ္ျပျခင္းမရွိဘဲ မည္သူကိုမဆို ေငြေပးေခ်ႏိုင္ပါသည္။
 • ေငြေပးေခ်မႈ ျပဳလုပ္ရန္ : ဘက္စ္ကား / ရထား / သေဘၤာ / ဝင္ေပါက္ / ဂိတ္ေၾကး / တကၠစီ / စားေသာက္ဆုိင္ / ဟိုတယ္ / ဓာတ္ဆီဆိုင္ / ကားပါကင္ တို႔ကို လြယ္ကူလွ်င္ျမန္စြာ ေငြေပးေခ်ႏုိင္ပါသည္။
 • ေစ်းေလွ်ာ့ေငြ : စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ျမွင့္တင္ရန္ မိမိတို႔ ေဖာက္သည္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ေစ်းေလွ်ာ့ေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေလွ်ာ့ေစ်းေငြ ထုတ္ေခ်းသူသည္ ကုန္သည္ဆိုင္မ်ားတြင္ ေစ်းေလွ်ာ့ေငြ ေရြးထုတ္ႏုိင္ပါသည္။
 • ေဘာနပ္စ္ပိြဳင့္ : ကုန္သည္ေစ်းဆုိင္တြင္ OK $ အေကာင့္အသံုးျပဳသည့္ ေဖာက္သည္မ်ား ေဘာနပ္စ္ပိြဳင့္ ရရွိပါသည္။ ေဘာနပ္စ္ပိြဳင့္ကို ကုန္သည္ေစ်းဆုိင္မ်ားတြင္ ေရြးထုတ္ႏုိင္ပါသည္။
 • မိုဘုိင္းဖုန္းေငြျဖည့္ : မိမိဖုန္းနံပါတ္ သို႔မဟုတ္ အျခားဖုန္းနံပါတ္ ကို OK $ ျဖင့္ ဖုန္းေငြျဖည့္ေပးႏိုင္ပါသည္။
 • အပလီေကးရွင္းသည္ Telco ကို သိရွိႏိုင္သည့္ စနစ္ပါရွိသည္။ မိမိဖုန္းနံပါတ္အတြက္ ဖုန္းေငြျဖည့္ရန္ OK $ အေကာင့္ လွ်ဳိ႕ဝွက္နံပါတ္ႏွင့္ ေငြပမာဏသာ ရိုက္ထည့္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။
 • ဘီလ္ေပးေဆာင္ျခင္း : ဘီလ္မ်ားကို သြားေရာက္ေပးေဆာင္ရန္မလိုဘဲ OK $ ျဖင့္ လွ်င္ျမန္စြာ ဘီလ္ေပးေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။ မီတာဘီလ္ စသည္ဘီလ္မ်ားကို ကလစ္တခ်က္ႏွိပ္ရံုျဖင့္ လြယ္ကူစြာ ဘီလ္ေပးေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။

ေငြေပး / ေငြလႊဲ လုပ္ေဆာင္ရန္ အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ၾကာသလဲ ?

OK $ အေကာင့္မွ အျခားအေကာင့္သို႔ ေငြလႊဲေျပာင္းရန္ ၆စကၠန္႔သာ ၾကာပါသည္။

OK $ အေကာင့္မွ အျခားအေကာင့္သုိ႔ ေငြလႊဲေျပာင္းေနစဥ္အတြင္း အသိေပးခ်က္ေပးပို႔ပါသလား ?

ေငြပမာဏႏွင့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ စာတို SMS ရရွိလိမ့္မည္။ အသိေပးခ်က္မ်ား လက္ခံရရွိသူကို ေပးပို႔လိမ့္မည္။

ေငြေပး ၊ ေငြေခ်မႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကန္ ့သတ္ထားပါသလား ?

ကုိယ္ပိုင္အေကာင့္အသံုးျပဳလွ်င္ လုပ္ေဆာင္မႈ သံုးခုအတြက္ စုစုေပါင္း ေငြပမာဏ ၁၀သိန္းအထိ ကန္႔သတ္ထားပါသည္။ ျမန္မာဗဟိုဘဏ္မွ သတ္မွတ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ကုန္သည္အေကာင့္အသံုးျပဳလွ်င္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အခ်ိန္ႏွင့္ ေငြပမာဏ အေရအတြက္သည္ ကန္႔သတ္ထားျခင္း မရွိပါ။

OK $ ေငြသြင္း / ေငြယူ ရန္ မည္သည့္ေနရာတြင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္နည္း ?

OK $ အေကာင့္ဖြင့္ထားသူတိုင္း ေငြသြင္း / ေငြယူ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္ သုိ႔မဟုတ္ OK $ အေကာင့္တြင္ ေအးဂ်င့္ကို ႏွိပ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း စာရင္းမွ ေအးဂ်င့္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေငြသြင္း / ေငြယူ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။ ေငြသြင္း / ေငြယူ ျပဳလုပ္၍ အနီးရွိဘဏ္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ႏုိင္ပါသည္။

သင့္မိသားစုႏွင့္ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းကို မည္သုိ႔ ေငြေပးပို႔ရမည္နည္း ?

OK $ အေကာင့္ကို ဖြင့္ၿပီး သင့္မိသားစု သို႔မဟုတ္ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္း၏ OK $ ဖြင့္ထားေသာ ဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္ ေငြပမာဏကို ရိုက္ထည့္၍ ေငြေပးခ်မႈ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။ လက္ခံရရွိသူသည္ SMS စာတို လက္ခံရရွိလိမ့္မည္။ ေငြေပးေခ်မႈႏွင့္ဆိုင္ေသာ အသိေပးခ်က္ကို ထိ၍ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။

နံပါတ္မေပၚေငြေပး ဆိုတာ ဘယ္လိုပံုစံမ်ဳိးပါလဲ ?

နံပါတ္မေပၚေငြေပးဆိုသည္မွာ ေပးပို ့သူသည္ မိမိနံပါတ္ကိုလက္ခံရရွိသူအား မေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ OK $ အပီေကးရွင္းမွ ေပးပို ့သူ၏နံပါတ္ကို မေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ နံပါတ္မေပၚေငြေပးသည္ ေငြေပးေခ်သည့္ ကုန္သည္၊ေစ်းဆိုင္ ႏွင့္ သူစိမ္းမ်ားအားေငြေပးေခ်သည့္အခါ မိမိနံပါတ္ကိုမသိရွိေစလိုရန္ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ လက္က်န္ေငြ ဘယ္လိုစစ္ရမလဲ ?

လက္က်န္ေငြကို ျမွားအ၀ိုင္းကိုႏွိပ္၍ အလြယ္တကူစစ္ေဆးႏိုင္ပါသည္။ “လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွတ္တမ္း” မ်ားကို စစ္ေဆးလုိပါက “Report ” ကိုႏွိပ္ပါ။ OK $ အသံုးျပဳသူ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အေသးစိတ္မ်ားကို ျပင္ဆင္ခ်က္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။ ျပင္ဆင္ခ်က္ စာမ်က္ႏွာကို ဖြင့္၍ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မွတ္တမ္း ေနရာသို႔ သြားပါ။ ရက္၊ လ၊ ခုႏွစ္ အစီအစဥ္အလိုက္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အေသးစိတ္အားလံုးကို ရွာေဖြႏုိင္ပါသည္။ OK $ လက္က်န္ေငြ စစ္ေဆးရန္ မိမိလက္က်န္ေငြကို ထိ၍ လွ်ဳိ႕ဝွက္နံပါတ္ ရိုက္ထည့္ၿပီး စစ္ေဆးႏုိင္ပါသည္။

လွ်ဳိ ့၀ွက္နံပါတ္ ဘယ္လိုေျပာင္းရမလဲ ?

OK $ အေကာင့္ထဲသို ့၀င္၍ “ျပင္ဆင္ခ်က္” ႏွိပ္ပါ။ “လံုျခံဳေရးအမ်ဳိးအစား” ကိုႏွိပ္ပါ။ လွ်ဳိ ့၀ွက္နံပါတ္အေဟာင္းကိုရိုက္ထည့္ပါ။ မိမိေျပာင္းလိုသည့္ လွ်ဳိ ့၀ွက္နံပါတ္ (သို ့) Pattern https://www.messenger.com/t/dtherhtun လွ်ဳိ ့၀ွက္နံပါတ္အသစ္ကို ရိုက္ထည့္ၿပီးး အေကာင့္ထဲသို ့ျပန္၀င္ပါ။

ဖုန္းေငြဘယ္လိုျဖည့္ရမလဲ ? မိမိဖုန္းထဲမွ အျခားဖုန္္းထဲသို ့ဖုန္းေငြဘယ္လို ျဖည့္ရမလဲ ?

OK $ App သည္မိမိဖုန္းေငြျဖည့္ျခင္း ႏွင့္ အျခားဖုန္းေငြျဖည့္ျခင္းအတြက္အဆင္ေျပသည္။ ဖုန္းေငြျဖည့္သည့္ ေနရာတြင္ “မိမိဖုန္း” ႏွင့္ “အျခားဖုန္း” ၂မ်ဳိးရွိသည္။ မိမိဖုန္းကိုေငြျဖည့္လိုပါက “မိမိဖုန္း” ေရြးပါ ေငြပမာဏကိုေရြးခ်ယ္ၿပီး အလြယ္တကူေငြျဖည့္ႏိုင္ပါသည္။ အျခားဖုန္းကိုေငြျဖည့္ပါက “အျခားဖုန္း” နံပါတ္အတည္ျပဳရန္ ၂ႀကိမ္ရိုက္ထည့္ပါ ေငြပမာဏေရြးခ်ယ္ၿပီး ေပးပို ့ႏိုင္ပါသည္။

ေဘာနပ္စ္ပြိဳင့္ ႏွင့္ေစ်းေလွ်ာ့ေငြ ဘယ္လိုအသံုးျပဳရမလဲ ?

ေဘာနပ္စ္ပိြဳင့္ေပးသည့္ကုန္သည္မ်ား၏ အမည္အလိုက္ ေဘာနပ္စ္ပိြဳင့္အမွတ္မ်ားကို စုေဆာင္းထားေပးသည္။ ကုန္သည္(ေဘာနပ္စ္ပြိဳင့္ႏွင့္ ေစ်းေလွ်ာ့ေငြအစီအစဥ္လုပ္ေဆာင္ထားသူ)မ်ားမွေငြေပးေခ်မႈျပဳလုပ္တိုင္း သတ္မွတ္ထားသည့္ အမွတ္မ်ားကိုလက္ခံရရွိမည္။

Tကုန္သည္မ်ားသည္ မိမိတို ့၏ေငြပမာဏထဲမွ တစ္ႀကိမ္ေငြေပးေခ်မႈျပဳလုပ္တိုင္း ေပးမည့္ ေဘာနပ္စ္ပြိဳင့္ ႏွင့္ ေစ်းေလ်ာ့ေငြအတြက္ သံုးစြဲမည့္ေငြပမာဏ ကိုသတ္မွတ္ထားသည္။ “ေဘာနပ္စ္ပိြဳင့့္” ကိုႏွိပ္ပါ။ ေငြေပးေခ်မႈျပဳလုပ္ပါက ေဘာနပ္စ္ပိြဳင့္သတ္မွတ္ထားသည့္ ကုန္သည္၏ ဖုန္းနံပါတ္ကိုရိုက္ထည့္ပါ။ ေဘာနပ္စ္ပြိဳင့္ သတ္မွတ္ခ်က္လုပ္ေဆာင္ၿပီးေျမာက္ၿပီးပါက SMS စာတိုအသိေပးခ်က္ ေပးပို ့မည္ျဖစ္သည္။

ၾကိဳတင္ေငြေပးမည့္ ကုန္သည္ မ်ားအတြက္

လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ေငြကိုင္အေကာင့္ ဘယ္လိုဖြင့္ရမလဲ ?

လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ေငြကိုင္အေကာင့္သည္ ကုန္သည္အေကာင့္/ကုိယ္ပိုင္အေကာင့္ႏွင့္ပံုစံတူၿပီး ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားသာ ပံုစံကြာျခားသြားသည္

 • ၁။ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာေငြကိုင္မ်ားအတြက္ သီးသန္ ့App တစ္ခုအသံုးျပဳ၍ အေကာင့္ဖြင့္ရမည္။
 • ၂။ အဓိကျဖစ္သည့္ ကုန္သည္နံပါတ္ကိုမျဖစ္မေနထည့္၍ အေကာင့္ဖြင့္ရမည္။

ကုန္သည္၊ ၾကိဳတင္ေငြေပးမည့္ ကုန္သည္၊ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ေငြကိုင္?

ကုန္သည္ : ကုန္သည္အေကာင့္ပိုင္ရွင္မ်ားသည္ တျခားအေကာင့္ပိုင္ရွင္မ်ားထက္ ထူးျခားသည့္ေအာက္ပါအခြင့္အေရးမ်ားပုိမိုရရွိသည္။

 • ၁) ေဘာနပ္စ္ပြိဳင့္ : တစ္ႀကိမ္၀ယ္ယူမႈ ျပဳလုပ္ၿပီးတိုင္း ေဘာနပ္စ္ပိြဳင့္အမွတ္မ်ားရရွိမည္။
 • ၂) ေစ်းေလ်ာ့ေငြ : ကုန္သည္ထံမွ၀ယ္ယူသူမ်ား တိုးလာေအာင္ ေစ်းေလ်ာ့ေငြက အေထာက္အကူေပးပါသည္။
 • ၃) ျပန္အမ္းေငြ : ျပန္အမ္းေငြမ်ားသည္ ကုန္သည္မ်ားသာ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ခြင့္ ရွိသည္။ ကုန္သည္မ်ား သတ္မွတ္ထားသည့္ ျပန္အမ္းေငြမ်ားသည္ x% ရာခိုင္ႏႈန္းအလိုက္ ျပန္အမ္းေပးသည္။
 • ၄) လြယ္ကူစြာေငြေပးေခ်မႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္တည္ေနရာထည့္ျခင္း : ကုန္သည္မ်ားသည္ မိမိတို ့၏လုပ္ငန္း၊ ေစ်းဆိုင္မ်ားကို အလြယ္တကူရွာႏိုင္ရန္အတြက္ ဆိုင္၏ တည္ေနရာ မ်ားကိုထည့္ေပးႏိုင္သည္။ အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ မိမိတို ့ရွာေဖြသည့္ဆိုင္မ်ား လုပ္ငန္းမ်ားကို နာမည္အလိုက္ အမ်ဳိးအစားအလိုက္ အင္တာနက္ဖြင့္၍ ေျမပံုေပၚတြင္အလြယ္တကူရွာႏိုင္ပါသည္။
 • ၅) ပရိုမိုးရွင္းမ်ား : ပရိုမိုးရွင္းဆိုသည္မွာ အေရာင္းျမွင့္တင္ေရးပံုစံမ်ဳိးျဖစ္သည္။ အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ အတိုင္း ေျမပံုေပၚတြင္မိမိတုိ ့ရွာေဖြလိုသည့္ဆိုင္မ်ား လုပ္ငန္းမ်ားကို တည္ေနရာအတိအက်၊ လုပ္ငန္း အမည္၊ ဆိုင္အမည္ ႏွင့္ အထူးပရိုမိုးရွင္းအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္တကြေဖာ္ျပထားသည့္အတြက္ အလြယ္တကူရွာႏိုင္ပါသည္။
 • ၆) ဘဏ္ေငြထုတ္ : : ကုန္သည္မ်ားသည္ ေငြသြင္း ၊ ေငြထုတ္ လုပ္ရန္ဘဏ္/ေအးဂ်င့္ဆီသို ့သြားရန္မလိုပါ။ OK $ ကိုအသံုးျပဳဘဏ္မွတဆင့္ေငြမ်ားကို မိမိအေကာင့္ထဲထည့္၍ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

ႀကိဳတင္ေငြေပးကုန္သည္ : အျခားကုန္သည္မ်ားႏွင့္အမ်ဳိးအစားတူညီၿပီး ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားသာ ထူးျခားသည္။

 • ၁) ႀကိဳတင္ေငြေပးကုန္သည္မ်ားသည္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာစာရင္းေငြမ်ားကို စီမံခန္ ့အပ္ႏိုင္သည္။
 • ၂) ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားသည့္ OK $ နံပါတ္ ၅ ခုကိုသာေငြေပးပို ့ႏိုင္ပါသည္။ တျခားနံပါတ္ကိုေငြေပးေခ်၍ မရပါ။

ၾကိဳတင္ေငြေပးမည့္ ကုန္သည္ : ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာေငြကိုင္စာေရးမ်ားသည္ ၾကိဳတင္ေငြေပးမည့္ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ အေကာင့္ဖြင့္ရမည္။

လံုျခံစိတ္ခ်ရေသာ ေငြကိုင္သူ ဆိုသည္မွာ အသံုးျပဳသူမွ ေငြသြင္းေကာင္တာသို ့ေငြသြင္းေငြထုတ္ျပဳလုပ္သည့္စာရင္းကိုအတိအက်သိႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေငြသြင္းေငြထုတ္သူမ်ားမွေပးပို ့လုိက္ေသာေငြစာရင္းမ်ားသည္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ေငြကိုင္သူက ေငြထုတ္ခြင့္မရွိ ပိတ္ထားၿပီး ကုန္သည္မ်ားသာ ေငြမ်ားကိုသြင္းႏိုင္ထုတ္ႏိုင္သည္။

လံုျခံစိတ္ခ်ရေသာ ေငြကိုင္သူသည္ ေငြသြင္းေငြထုတ္ျပဳလုပ္သည့္အခါ စာတို/အသိေပးခ်က္ မ်ားကို ေငြသြင္းေငြထုတ္ျပဳလုပ္သည့္ ကုန္သည္မ်ားမွတဆင္လက္ခံရရွိၿပီး ကုန္သည္မ်ားထံသို ့လည္းတိုက္ရိုက္ေရာက္သည္။

ေလွ်ာ့ေစ်းေငြ ဘယ္လိုသတ္မွတ္ထားလဲ?

ကုန္သည္မ်ားသည္ မိမိတို ့အစီအစဥ္အတိုင္းအမ်ားဆံုး၀ယ္သည့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ေစ်းေငြ သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ OK $ မွအသိမွတ္ျပဳထားသည့္ကုန္သည္စာရင္းတြင္ ပါရွိသူမ်ားသာ သတ္မွတ္ထားသည့္ေငြပမာဏကို ထုတ္ေခ်းေပးႏိုင္သည္။

ေဘာနပ္စ္ပြိဳင့္ ေစ်းေလွ်ာ့ေငြ ဘယ္လိုသတ္မွတ္ထားလဲ ?

  ကုန္သည္မ်ားသာ ေဘာနပ္စ္ပိြဳင့္ ေစ်းေလ်ာ့ေငြ အေကာင့္ထဲသို ့၀င္ႏိုင္သည္။
  ကုန္သည္မ်ားသည္မိမိအသံုးျပဳေသာ OK $ ဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္ လွ်ဳိ ့၀ွက္နံပါတ္ျဖင့္ ေဘာနပ္စ္ပိြဳင့္ ၊ ေစ်းေလ်ာ့ေငြမ်ားကို Portal ထဲ၀င္၍ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
  ကုန္သည္မ်ားသည္ ေဘာနပ္စ္ပိြဳင့္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ ေငြထုတ္ေငြေခ်ေပးျခင္း ႏွင့္ အခ်ဳိးအဆမ်ားကို သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ -

  • စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ကန္ ့သတ္ခ်က္မ်ား ၀က်ပ္ - ၁၀,၀၀၀ က်ပ္ ၾကားေငြေပးေခ်မႈမ်ားအတြက္ ၁၀၀က်ပ္ ႏွင့္ ေဘာနပ္စ္ပြိဳင့္ ၁၀မွတ္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။
  • ၅၀၀၀ က်ပ္ေငြေပးေခ်မႈျပဳလုပ္ပါက ေဘာနပ္စ္ပိြဳင့္ ၅၀၀ အမွတ္ျပန္လည္ရရွိမည္။
  • ၆၀၀၀ က်ပ္ေငြေပးေခ်မႈျပဳလုုပ္ပါက ေဘာနပ္စ္ပိြဳင့္ ၆၀၀ အမွတ္ျပန္လည္ရရွိမည္။
  • ၅၅၀၀ က်ပ္ေငြေပးေခ်မႈျပဳလုပ္ပါက ေဘာနပ္စ္ပြိဳင့္ ၅၀၀ အမွတ္ျပန္လည္ရရွိမည္။